कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी २ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम