कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

युवराज लिम्वू

ईमेल: 
yubabhai@gmail.com
फोन: 
९८४२१६३२५९
Section: 
प्रशासन शाखा र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता