कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सिरेक बितरण

मिति २०७५/०९/२४ गते कानेपोखरी गाँउपालिकाले सितलहरबाट प्रभावित निम्न वर्गियको अशाय स्थानीय बासीलाई सिरक वितरण गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष: