कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

दोस्रो पटक प्रकाशित ठेक्का अव्हानको सुचना

दोस्रो पटक प्रकाशित ठेक्का अव्हानको सुचना |

दस्तावेज: 

ठेक्का अावहानको सूचना

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का अावहानको सूचना |

सवारी साधान खरिदको लागि सुचना

सवारी साधान खरिद JEEP का लागि सूचना |

 

सार्वजनिक सूचना |

गाँउ कार्यपालिका कार्यालय भवन निमार्णका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सूचना |

प्रारम्भिक वातावरणीया परीक्षण सार्वजानिक सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीया परीक्षण कार्यका लागि राय सुझाव सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना |

Pages