कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे |

एकिकृत सम्पत्ती विवरण पेश गर्नेबारे  सम्पत्ति धनिहरुलाई जरुरी सूचना |

विज्ञाप्ती

दस्तावेज: 

Pages