कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सूचना |

गाँउ कार्यपालिका कार्यालय भवन निमार्णका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सूचना |

प्रारम्भिक वातावरणीया परीक्षण सार्वजानिक सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीया परीक्षण कार्यका लागि राय सुझाव सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना |

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे |

एकिकृत सम्पत्ती विवरण पेश गर्नेबारे  सम्पत्ति धनिहरुलाई जरुरी सूचना |

विज्ञाप्ती

दस्तावेज: 

Pages