कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र

दस्तावेज: 

Pages