कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

अत्यन्त जरुरी सूचना ||

कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा कानेपोखरी गाँउपालिका कार्यालय  बयरवन मोरङगको अत्यन्त जरुरी सूचना |

आर्थिक वर्ष: