कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ||

एम.आई.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ||

Pages