कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सिरेक बितरण

मिति २०७५/०९/२४ गते कानेपोखरी गाँउपालिकाले सितलहरबाट प्रभावित निम्न वर्गियको अशाय स्थानीय बासीलाई सिरक वितरण गरिएको छ |

स्टोर प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिने सूचना

स्टोर प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिने सूचना

दस्तावेज: 

सूचना

सूचना

दस्तावेज: 

ट्रक्टर भाडा सम्बन्धी सूचना

ट्रक्टर भाडा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages