कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आर्थिक कारोवार बन्द रहने सम्बन्धी सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

भूमिसम्बन्धी ऐन ||

अ.हे.व. र अ.न.मि.को लागि लिखीत परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा |

अ.हे.व. र अ.न.मि.को लागि लिखीत परिक्षा तोकिएको र साथै उक्त पदको लागि दरखस्त दिनेहरुको नामावालीको विवरण पेश गरिएको जानकारी गराईन्छ | 

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना |

करारमा सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे |

न्यानो कपडा स्विटर वितरण ||

कानेपोखरी गाउँपालिकाले ७ वटै वडामा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ३ सम्मका छात्रा छात्रलाई न्यानो कपडा सुईटर वितरण सुरु गरेको छ ।

Pages