कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सूचना! सूचना!! सूचना !!!

जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गा दिने आशयको सूचना |

सुचना! सुचना !! सुचना !!!

कानेपोखरी गाँउपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खाधन्न बिज वृद्दि विकास कार्यक्रम (५०% अनुदान)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा||

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा||

सिरेक बितरण

मिति २०७५/०९/२४ गते कानेपोखरी गाँउपालिकाले सितलहरबाट प्रभावित निम्न वर्गियको अशाय स्थानीय बासीलाई सिरक वितरण गरिएको छ |

Pages