कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 15:53 PDF icon Sahakari-Audit-directive-2075_1535096380.pdf
कानेपोखरी गाँउपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 07/15/2018 - 14:08 PDF icon करार सेवा कार्यविधि.pdf
आयोजनाको जाँचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 07/15/2018 - 14:01 PDF icon आयोजना जाँचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धि कार्यविधि- २०७५.pdf
कर्मचारी आचार संहिता ७४/७५ 07/15/2018 - 13:57 PDF icon कर्मचारी आचार सहिता.pdf
सहकारी ऐेन ७४/७५ 07/15/2018 - 13:32 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
विपद कार्यविधि ७४/७५ 07/15/2018 - 12:39 PDF icon विपद कार्यविधि.pdf
कृषि ऐन ७४/७५ 07/15/2018 - 12:36 PDF icon कृषि ऐन.pdf
आर्थिक एेन ७४/७५ 07/15/2018 - 12:15 PDF icon आर्थिक कार्यविधि.pdf
सामाजिक सुरक्षा कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 17:28 PDF icon Social Security Fund.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 11:34 PDF icon मर्मत सम्हार.pdf

Pages