कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर