FAQs Complain Problems

लगत संकलक र लगत प्रविष्टकर्ताहरुलाई अभिमूखिकरण तालिम,

लगत संकलक र लगत प्रविष्टकर्ताहरुलाई अभिमूखिकरण तालिम,

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग।।

लगत संकलन ईकाई ।

कानेपोखरी गाउँपालिका ।

आर्थिक वर्ष: