FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्मित कार्यविधिहरु ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कानेपोखरी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

७८/७९ 02/28/2022 - 12:12 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

कानेपोखरी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७८

७८/७९ 02/28/2022 - 12:11 PDF icon कानेपोखरी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७८.pdf

कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८

७८/७९ 02/28/2022 - 12:08 PDF icon कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८.pdf

कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८

७८/७९ 02/28/2022 - 12:04 PDF icon कानेपोखरी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८.pdf