FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्मित कार्यविधिहरु ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

"आफ्नै बारी, अर्गानिक पोखरी" कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

७९-८० 09/30/2022 - 13:34 PDF icon आफ्नै बारी अर्गानिक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

उद्यमसँगैं जनजीविका प्याड उत्पादनमा स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ को राजपत्र

७९-८० 09/08/2022 - 10:29 PDF icon उद्यमसँगैं जनजीविका प्याड उत्पादनमा स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (2).pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

७९-८० 08/15/2022 - 15:11 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

७८/७९ 02/28/2022 - 12:12 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages