FAQs Complain Problems

कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को साउन महिना सम्मको संकलन भएको आयको विवरण ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को साउन महिना सम्मको संकलन भएको आयको विवरण । 

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
आय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.