FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/20/2021 - 13:57 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको सार्वजिनक खरिद नियमावली,२०७७ ७७/७८ 05/20/2021 - 12:20 PDF icon Sarbajani Kharid Niyamawali 2077.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यविधि/निर्देशिका सङग्रह ७७/७८ 05/19/2021 - 12:55 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यविधि संग्रह.pdf
कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमः एक परिचय ७७/७८ 05/10/2021 - 18:17 PDF icon कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम.pdf
पहिलो चौमासिक विवरण व्यक्तिगत घटना दर्ता ७७/७८ 12/25/2020 - 11:31 PDF icon पहिलो चौमासिक विवरण व्यक्तिगत घटना दर्ता.pdf
राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:30 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६.pdf
सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:29 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन ७७/७८ 12/01/2020 - 16:10 PDF icon पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन.pdf
खेलकुद विकास ऐन ७७/७८ 12/01/2020 - 16:08 PDF icon खेलकुद विकास ऐन.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७६ ७७/७८ 12/01/2020 - 16:07 PDF icon न्यायीक समिति ऐन.pdf

Pages