FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
औद्योगिक व्यवसाय ऐन ७७/७८ 12/01/2020 - 16:03 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ७७/७८ 12/01/2020 - 16:02 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन.pdf
स्थानीय ऐन संशोधन गर्ने बनेको ऐन ७७/७८ 12/01/2020 - 16:00 PDF icon स्थानीय ऐन संशोधन.pdf
असंङगठित  क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ ७६/७७ 04/06/2020 - 11:28 PDF icon राहत मापदणड कानेपोखरी गाँउपालिकाको कार्यालय.pdf
सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 15:53 PDF icon Sahakari-Audit-directive-2075_1535096380.pdf
कानेपोखरी गाँउपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 07/15/2018 - 14:08 PDF icon करार सेवा कार्यविधि.pdf
आयोजनाको जाँचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 07/15/2018 - 14:01 PDF icon आयोजना जाँचपास तथा फरफारक कार्य सम्बन्धि कार्यविधि- २०७५.pdf
कर्मचारी आचार संहिता ७४/७५ 07/15/2018 - 13:57 PDF icon कर्मचारी आचार सहिता.pdf
सहकारी ऐेन ७४/७५ 07/15/2018 - 13:32 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/15/2018 - 12:39 PDF icon गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५.pdf

Pages