FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/15/2018 - 12:36 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,२०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमति तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/15/2018 - 12:15 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमति तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन,२०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 17:28 PDF icon Social Security Fund.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 11:34 PDF icon मर्मत सम्हार.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष ७४/७५ 04/23/2018 - 11:21 PDF icon विपद.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 10:55 PDF icon IPT karyabidi.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 11:57 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
निर्माण व्यवसाही कर्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/17/2018 - 17:49 PDF icon निर्माण व्यवसाययी इजाजतपत्र.pdf
शैक्षिक कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/17/2018 - 13:53 PDF icon शैक्षिक कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 04/05/2018 - 15:44 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यबिधी.pdf

Pages