FAQs Complain Problems

मिति २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि माघ २५ गतेसम्म संकलित आन्तरिक राजस्वको रकम सम्बन्धित सबैको जानकारीका सार्वजनिक गरिएको छ।

मिति २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि माघ २५ गतेसम्म संकलित आन्तरिक राजस्वको रकम सम्बन्धित सबैको जानकारीका सार्वजनिक गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
आय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.