FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ चैत्र २३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४३)

७८/७९ 04/07/2022 - 17:01 PDF icon मिति २०७८ चैत्र २३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय (बैठक संख्या १४३).pdf

२०७८ चैत्र ११ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४२)

७८/७९ 04/05/2022 - 14:07 PDF icon १४२- २०७८-१२-११.pdf

२०७८ फागुन २० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४१)

७८/७९ 03/06/2022 - 16:47 PDF icon २०७८ फागुन २० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकाको मिति २०७८-११-२० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक (बैठक संख्या १४१) को निर्णय नं. ५ ले स्वीकृत गरेको आवास निर्माण गरिने लाभग्राहीहरुको नामावली

७८/७९ 03/06/2022 - 16:38 PDF icon मिति २०७८ फागुन २० गते - बैठक संख्या १४१.pdf

Pages