FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Saturday, March 4, 2023 - 16:35 PDF icon ward 1-7.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना । ७९-८० Monday, January 23, 2023 - 10:30
पञ्जीकरण र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धि पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, December 21, 2022 - 15:16 PDF icon पञ्जीकरण र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धि पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
नवीकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुको विवरण । ७९-८० Tuesday, November 15, 2022 - 16:15 PDF icon नवीकरण वाँकी लाभग्राही विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० Friday, August 26, 2022 - 14:50
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, July 21, 2022 - 19:12
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ७९-८० Sunday, July 17, 2022 - 19:15
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ७८/७९ Thursday, July 14, 2022 - 15:26
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Monday, July 4, 2022 - 10:46 PDF icon चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ Monday, June 6, 2022 - 18:02 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण.pdf

Pages