FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३ औ गाउँसभाको पहिलो,दोस्रो र तेस्रो बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/15/2023 - 16:12 PDF icon १३ औ_ गाउँसभा पहिलो बैठकको निर्णहरु.pdf, PDF icon १३ औ गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु.pdf, PDF icon १३ औ गाउँसभाको तेस्रो बैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७८ चैत्र २३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४३)

७८/७९ 04/07/2022 - 17:01 PDF icon मिति २०७८ चैत्र २३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय (बैठक संख्या १४३).pdf

२०७८ चैत्र ११ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४२)

७८/७९ 04/05/2022 - 14:07 PDF icon १४२- २०७८-१२-११.pdf

२०७८ फागुन २० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (बैठक संख्या १४१)

७८/७९ 03/06/2022 - 16:47 PDF icon २०७८ फागुन २० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

Pages