FAQs Complain Problems

सूचना

कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०७९

कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०७९ मिति २०७९/०३/३० गते प्रमाणिकरण भई प्रकाशित भएको जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: