FAQs Complain Problems

सूचना

कानेपोखरी गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा गरिएको कार्यहरु पत्रकार सम्मेलनद्वारा सार्वजनिक गरिएको छ ।

आज मिति २०७९ साल भदौ २८ गते कानेपोखरी गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा गरिएका नीतिगत ,संस्थागत कार्यक्रमगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको अवस्थाको विवरणहरु पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: