FAQs Complain Problems

कानेपोखरी गा.पा.मा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी लक्षित अत्यन्तै जरूरी सूचना।

गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सबै वडा कार्यालय र सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी लक्षित अत्यन्तै जरूरी सूचना।

आर्थिक वर्ष: