FAQs Complain Problems

कोभिड -१९ द्वारा संक्रमित तथा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य जाँच तथा औषधिको लागि तपसिलको स्वास्थ्यकर्मिहरुको नामावली ।

कोभिड -१९ द्वारा संक्रमित तथा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य जाँच तथा औषधिको लागि तपसिलको स्वास्थ्यकर्मिहरुको नामावली ।

आर्थिक वर्ष: