FAQs Complain Problems

पहिलो बैठकको प्रमाणित निर्णय

मिति २०७९ साल जेठ २० गते यस कानेपोखरी गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालको गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक गा.पा.को भवनमा छलफल भई सम्पन्न भएको छ । साथैे प्रमाणित निर्णयहरु संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।    

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: