FAQs Complain Problems

सूचना

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुन: एकिकरण ‌(रेमि) परियोजनाका लागि आवश्यक जनशक्तिहरु करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: