FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर (चौथो तह) र फार्मेशी पाँचौ तहको लिखित तथा मौखिक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: